Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów oraz reklamacji

Konsument – jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

 

REKLAMACJA  – Usługi serwisowej

Serwis RePhone.pl udziela 90 dniowej gwarancji w formie karty gwarancyjnej(Obejmuje wyłącznie wymieniany element). Telefony zalane / zawilgocone traktowane są jako niestabilne, serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, iż stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu. Na takie urządzenia udzielana jest gwarancja rozruchowa, jednodniowa.

 • W przypadku wystąpienia usterki po naprawie w serwisie Repl uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu zlecenia odbioru urządzenia.

              Przypominamy iż gwarancją jest objęta usługa oraz użyte części a nie cały telefon.

 • Urządzenie należy zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny* oraz dołączyć go do przesyłki.

* Brak załączonego formularza do przesyłki może skutkować dłuższym czasem realizacji reklamacji.

 • Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone indywidualnie przez jednego z naszych techników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 • * Zaraz po otrzymaniu ekspertyzy podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis Repl zobowiązuje się wyeliminować usterkę.
 • W przypadku gdy usterka nie została wykryta lub jest wynikiem użytkowania urządzenia niezgodnie ze specyfikacją producenta. Właścicielowi zostaną naliczone koszty transportu (odbiór urządzenia oraz jego dostarczenie) zgodne z cennikiem przesyłek.

 

Ogólne warunki

 1. Klient ma prawo reklamować zakupiony usługę lub towar w trakcie trwania gwarancji pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją.
 2. Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał (kopię) paragonu lub faktury VAT.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych.
 5. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: biuro@rephone.pl w godzinach 9:30-17:30.
 6.  Pobierz formularz reklamacyjny   
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu Repl – biuro@rephone.pl w celu wyjaśnienia sprawy

 

GWARANCJA – Części serwisowe oraz akcesoria

Serwis RePhone.pl udziela 6-miesięcznej gwarancji (w formie plomby gwarancyjnej) na zakupiony towar.

Warunki gwarancji

 • konieczne jest zachowanie paragonu lub FV za zakup towaru do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
 • w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucane.

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Solidnie zapakuj urządzenie dołączając do niego dokument zakupu towaru (paragon lub Faktura VAT) i pismo reklamacyjne, w którym opiszesz powody reklamacji, a także adres zwrotny oraz dane kontaktowe.

Odeślij towar na adres:

ForceGSM

 1. Hallera 52

50-984 Wrocław

z dopiskiem RePhone.pl

W przypadku uznanej reklamacji zwracamy koszt przesyłki listem poleconym według taryfikatora Poczty Polskiej.

 

SKŁADANIE REKLAMACJI

 • przy zakupie towaru upewnij się, czy nie jest uszkodzony i posiada wszystkie elementy.
 • serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie samodzielnego montażu.
 • serwis rozpatruje poprawnie złożone reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez serwis Repl, Klient otrzyma informację dotyczącą sposobu i trybu jej realizacji drogą mailową.
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu Repl -biuro@rephone.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt. W przypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przechowywany przez sprzedawcę nie dłużej niż 30 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

Klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu RePhone.pl może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

Sprawdź czy odesłany towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz posiada plomby gwarancyjne w stanie nienaruszonym. Dotyczy to również oryginalnego opakowania produktu.

Solidnie zapakuj towar dołączając do niego dokument zakupu (paragon lub Faktura VAT) i formularz odstąpienia od umowy, w którym podasz swój adres, a także dane oraz nr konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Odeślij towar na adres:

ForceGSM

 1. Hallera 52

50-984 Wrocław

z dopiskiem RePhone.pl

Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt dowolną formą transportu.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

Mobilny Serwis
Telefonów Komórkowych

RePhone to marka ForceGSM.pl

Punkt Stacjonarny

CH Magnolia we Wrocławiu
ul. Legnicka 58

(Salon Teletorium)