Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów oraz reklamacji

Konsument – jest osobą fizyczną, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC).

Przedsiębiorca – jest osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

 

REKLAMACJA  – Usługi serwisowej

Serwis RePhone.pl udziela 90 dniowej gwarancji w formie karty gwarancyjnej(Obejmuje wyłącznie wymieniany element). Telefony zalane / zawilgocone traktowane są jako niestabilne, serwis podejmując się ich naprawy nie gwarantuje, iż stan urządzenia nie ulegnie pogorszeniu. Na takie urządzenia udzielana jest gwarancja rozruchowa, jednodniowa.

 • W przypadku wystąpienia usterki po naprawie w serwisie Repl uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu zlecenia odbioru urządzenia.

              Przypominamy iż gwarancją jest objęta usługa oraz użyte części a nie cały telefon.

 • Urządzenie należy zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny* oraz dołączyć go do przesyłki.

* Brak załączonego formularza do przesyłki może skutkować dłuższym czasem realizacji reklamacji.

 • Każde zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrzone indywidualnie przez jednego z naszych techników w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.
 • * Zaraz po otrzymaniu ekspertyzy podejmiemy procedurę reklamacyjną i będziemy na bieżąco informowali o jej realizacji.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji serwis Repl zobowiązuje się wyeliminować usterkę.
 • W przypadku gdy usterka nie została wykryta lub jest wynikiem użytkowania urządzenia niezgodnie ze specyfikacją producenta. Właścicielowi zostaną naliczone koszty transportu (odbiór urządzenia oraz jego dostarczenie) zgodne z cennikiem przesyłek.

 

Ogólne warunki

 1. Klient ma prawo reklamować zakupiony usługę lub towar w trakcie trwania gwarancji pod warunkiem, że uszkodzone lub zużyte części zostały objęte gwarancją.
 2. Przed wysłaniem wadliwego towaru konieczne jest wypełnienie formularza reklamacyjnego i załączenie go do przesyłki.
 3. Do przesyłki zwrotnej należy koniecznie załączyć dowód zakupu, tj. oryginał (kopię) paragonu lub faktury VAT.
 4. Na rozpatrzenie reklamacji serwis ma 14 dni roboczych.
 5. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: biuro@rephone.pl w godzinach 9:30-17:30.
 6.  Pobierz formularz reklamacyjny   
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu Repl – biuro@rephone.pl w celu wyjaśnienia sprawy

 

GWARANCJA – Części serwisowe oraz akcesoria

Serwis RePhone.pl udziela 6-miesięcznej gwarancji (w formie plomby gwarancyjnej) na zakupiony towar.

Warunki gwarancji

 • konieczne jest zachowanie paragonu lub FV za zakup towaru do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego – stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.
 • w przypadku naruszenia plomby gwarancyjnej, roszczenie gwarancyjne zostanie odrzucane.

 

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Solidnie zapakuj urządzenie dołączając do niego dokument zakupu towaru (paragon lub Faktura VAT) i pismo reklamacyjne, w którym opiszesz powody reklamacji, a także adres zwrotny oraz dane kontaktowe.

Odeślij towar na adres:

ForceGSM

 1. Hallera 52

50-984 Wrocław

z dopiskiem RePhone.pl

W przypadku uznanej reklamacji zwracamy koszt przesyłki listem poleconym według taryfikatora Poczty Polskiej.

 

SKŁADANIE REKLAMACJI

 • przy zakupie towaru upewnij się, czy nie jest uszkodzony i posiada wszystkie elementy.
 • serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie samodzielnego montażu.
 • serwis rozpatruje poprawnie złożone reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uznania reklamacji przez serwis Repl, Klient otrzyma informację dotyczącą sposobu i trybu jej realizacji drogą mailową.
 • przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z biurem obsługi klienta serwisu Repl -biuro@rephone.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

 

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt. W przypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przechowywany przez sprzedawcę nie dłużej niż 30 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

Klient dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem serwisu RePhone.pl może odstąpić  od umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru.

JAK ODSTĄPIĆ OD UMOWY KUPNA – SPRZEDAŻY

Sprawdź czy odesłany towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użytkowania, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony oraz posiada plomby gwarancyjne w stanie nienaruszonym. Dotyczy to również oryginalnego opakowania produktu.

Solidnie zapakuj towar dołączając do niego dokument zakupu (paragon lub Faktura VAT) i formularz odstąpienia od umowy, w którym podasz swój adres, a także dane oraz nr konta bankowego na które zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

Odeślij towar na adres:

ForceGSM

 1. Hallera 52

50-984 Wrocław

z dopiskiem RePhone.pl

Reklamowany towar Klient odsyła na własny koszt dowolną formą transportu.

Zwroty należności wykonuje się tylko i wyłącznie na rachunek bankowy podany przez klienta na formularzu odstąpienia od umowy maksymalnie do 14 roboczych od pozytywnego rozpatrzenia.

Mobilny Serwis
Telefonów Komórkowych

RePhone to marka ForceGSM.pl